انتقاد قاسمی از اقدام پلیس فرانسه ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵