مستند مثلث و صندلی افشا +فیلم
به گزارش سیرنیوز ، مستند مثلث ماجرای سومین مهمان " صندلی افشا" را بازگو می‌کند.