حضور پرشور مردم در انتخابات و رای آنها مشت محکمی بود بر دهان دشمنان نظام + کاریکاتور