هاآرتص: اسرائیل اشغالگر و غارتگر است
به گزارش سیرنیوز ، هاآرتص در مقاله ای به مناسبت پنجاهمین سالگرد جنگ شش روزه و اشغال کامل بیت المقدس از سوی رژیم اسرائیل نوشت: اسرائیل (رژیم صهیونیستی) در اراضیی (اشغالی) ساختمان سازی می کند که متعلق به آن نیست؛ در حالی که یهودیان از حق رای در انتخابات اسرائیل برخوردارند، فلسطینی ها از این حق محروم هستند.
این روزنامه می افزاید، اسرائیل باید از آنچه پس از تابستان هولناک 1967 اتفاق افتاد متاسف باشد. اسرائیل در آن تابستان پیروز شد، اما، همه چیز را باخت؛ اسرائیل در مقایسه با سال 1967، قوی تر و غنی تر، اما به عنوان تنها اشغالگر، فاسد و پوسیده است.